22/05/2012 МЕХАНИЧАР НА ГОДИНАТА
Категорија : МЕХАНИЧАР НА ГОДИНАТА

На дата 01.07.2012, во организација на FEDERAL MOGUL и ЕВРО 07, ќе се орджи национален натрпевар “МЕХАНИЧАР НА ГОДИНАТА“ во Скопје.