Новости

01/02/2017 Голем избор на Кардански зглобови во Евро 07
Категорија : НОВИ МАРКИ

Голем избор на Кардански зглобови во Евро 07. За повеќе информации за димензиите, трговската марка и каталошките броеви, проверете овде.

TM Кат. No Dimensions
GMB GU-1100 (26.99x74.60 mm)
GMB GU-1100L (26.99x74.60 mm)
GMB GU-1760 (22.06x67.00 mm)
GMB GU-1770 (22.06x64.00 mm)
GMB GU-7060 (28.98x75.46 mm)
GMB GU-7280/4 (24.060x74.40 mm)
GMB GUA-11 (30.20x80.00 mm)
GMB GUA-23 (27.00(SD32.00)x94.00 mm)
GMB GUA-7 (27.00x70.00 mm)
GMB GUA-8 (27.00x74.30 mm)
GMB GUIS-63 (22.60x61.70 mm)
GMB GUIS-70 (29.00x49.00/81.00 mm)
GMB GUK-13 (24.06x74.50 mm)
GMB GUM-75 (31.75X102.00mm)
GMB GUMZ-11 (22.06x61.70 mm)
GMB GUMZ-3 (32.01x53.01/94.00 mm)
GMB GUN-35 (32.00x68.00/98.00 mm)
GMB GUN-49 (18.00x47.00 mm)
GMB GUS-6  
GMB GUS-9  
GMB GUSR-3 (28.00x53.10 mm)
JAPANPARTS JO-005 (27.00x82.00 mm)
JAPANPARTS JO-006 (30.00x82.00 mm)
JAPANPARTS JO-007 (28.60x94.00 mm)
JAPANPARTS JO-098 (27.00x82.00 mm)
JAPANPARTS JO-099 (27.00x82.00 mm)
JAPANPARTS JO-103 (27.00x85.00 mm)
JAPANPARTS JO-104 (32.00x98.00 mm)
JAPANPARTS JO-107 (27.00x76.00 mm)
JAPANPARTS JO-108 (27.00x94.00 mm)
JAPANPARTS JO-109  
JAPANPARTS JO-205  
JAPANPARTS JO-300 (27.00x92.00 mm)
JAPANPARTS JO-301 (24.06x74.00 mm)
JAPANPARTS JO-302 (26.99x92.10 mm)
JAPANPARTS JO-502 (30.00x58.10/85.00 mm)
JAPANPARTS JO-600 (28.00x81.00 mm)
JAPANPARTS JO-601 (22.50x37.60/58.00 mm)
JAPANPARTS JO-800 (23.80x62.00 mm)
JAPANPARTS JO-901 (29.00x78.00 mm)
JAPANPARTS JO-H00  
JAPANPARTS JO-H01 (27.00x62.00 mm)
JAPANPARTS JO-L02 (27.00x75.00 mm)
KOREA-A 491404A000  
KOYO-LD 491404A000  
TOYO 04371-0K080 ЗАДНО (26.9x92.1mm)
TOYO 04375-0K010 ПРЕДНО
TOYO TA-113 (30.18x106.30 mm)
TOYO TD-181 (20.00x54.80/78.00 mm)
TOYO TD-184 (28.00x32.00/80.00 mm)
TOYO TD-186 (20.02x54.80/63.80 mm)
TOYO TD-187 (28.00x80.00 mm)
TOYO TD-188 (22.50x37.60/56.80 mm)
TOYO TDUMP-103 (22.00x62.00 mm)
TOYO THO-103 (22.00x65.00 mm)
TOYO TIS-171 (29.00x50.00/77.00 mm)
TOYO TM-173 (27.00x81.75 mm)
TOYO TM-181 (25.00x26.00/63.80 mm)
TOYO TM-187 (30.00x78.10 mm)
TOYO TM-188 (25.00x76.08 mm)
TOYO TM-191 (25.00x39.00/76.80 mm)
TOYO TM-193 (30.00x58.10/86.90 mm)
TOYO TM-199 (30.00x71.10/101.60 mm)
TOYO TMZ-106 (28.00x54.00/81.00 mm)
TOYO TMZ-107 (25.00x42.10/64.10mm)
TOYO TMZ-109 (26.50x48.00/71.00 mm)
TOYO TMZ-110 (22.50x36.90/59.00 mm)
TOYO TMZ-112 (24.06x71.40 mm)
TOYO TN-126 (23.82x61.30 mm)
TOYO TN-129 (28.00x56.10/81.00 mm)
TOYO TN-130 (30.18x92.05 mm)
TOYO TN-135 (32.00x68.00/98.00 mm)
TOYO TN-145 (20.00x25.00/52.80 mm)
TOYO TN-146 (27.00x47.00/72.20 mm)
TOYO TN-147 (27.00x81.75 mm)
TOYO TN-148 (27.00x81.75 mm)
TOYO TS-101 (25.00x42.80/65.00 mm)
TOYO TS-107 (25.00x26.00/63.80 mm)
TOYO TT-113 (26.00x42.00/67.10 mm)
TOYO TT-114 (28.50x34.00/77.90 mm)
TOYO TT-120 (32.00x61.00/93.00 mm)
TOYO TT-121 (29.00x49.00/77.00 mm)
TOYO TT-123 (29.00x49.00/77.00 mm)
TOYO TT-124 (22.06x57.50 mm)
TOYO TT-127 (28.57x49.00/77.00 mm)
TOYO TU-1210 (27.00x62.00 mm)
TOYO TU-200 (30.18x106.30mm)
TOYO TU-205 (30.18x106.30mm)
TOYO TU-220 (30.18x92.05 mm)
TOYO TU-30 (19.04x51.95 mm)
TOYO TU-742 (30.00x81.70 mm)
TRUCKTEC 01.34.010 (38.00x100.00 mm)
TRUCKTEC 01.34.038 (31.00x110.00 mm)
TRUCKTEC 02.34.004 (24.00x76.00 mm)
TRUCKTEC 02.34.011 (26.00X70.00 mm)
TRUCKTEC 02.34.012 (31.00X88.00 mm)
TRUCKTEC 02.34.017 (24.00x76.00 mm)
TRUCKTEC 02.34.033 (15.00X40.00 mm)
TRUCKTEC 02.34.042 (24.00x88.00 mm)
TRUCKTEC 02.34.044 (27.00x88.00 mm)
TRUCKTEC 02.34.046 (16.00x40.00 mm)