Новости

16/12/2014 ITN БРИШАЧИ.
Категорија : НОВИ МАРКИ

ЕВРО 07 нуди широк спектар на ITN бришачи со максимална покриеност на автомобилскиот парк. Понудата на ITN бришачите се состои од конвенционални и рамни бришачи. ITN бришачите се произведени од високо квалитетни материјали што овозможува продолжен животен век и стабилни бришечки перформанси. Адаптерите вклучени во комплетот, обезбедуваат сеопфатно решение за монтирање на бришачите на широк спектар на автомобили и овозможува лесна инсталација.

ITN бришачите - совршена видливост дури и во екстремни услови.

За дополнителни информации Ве молиме контактирајте со најблискиот продажен објект или со Вашиот локален трговски претставник.