Трансмисија

Трансмисијата во модерните автомобили е еден од најоптоварените компоненти. Трендот кај моторите е да се помоќни и многу често со принудно полнење (турбокомпресор) и со висок вртежен момент. Трансмисијата е дел од погонот и нејзината функција е да го пренесува вртежниот момент и вртежите на моторот на погонските тркала на возилото.
Со оглед на одговорната функција на преносот, поправката треба да се врши од механичари, со соодветната надлежност. При поправката е задолжително да се користат делови со докажано потекло, за да се постигне квалитетот и сигурноста на извршената поправка.
Евро 07 нуди извонредна палета на делови и масла за трансмисијата. Во портфолиото на компанијата ќе најдете делови како делови за квачила, друк лагер, комплет квачило пумпи за кумплунг и цилиндри, сетови за поправка за пумпи за кумплунг, цилиндри за квачило, завртки за кардан, лагери и крстачи за кардан, полуоски, зглобови и манжетни за зглобови, висечки лагери и лагери за диференцијал, и многу други.
Понудените производи се од водечки производители или од нашата сопствена марка ITN, што нудат квалитет на оригинално вградување.

Групи на продукти

Аксијален лагер за квачило Буфер за висечки лагер Буфер за редуктор Вакуум регулатор за квачило Варијатор за Мотоцикли и АТВ Вилушка за друк лагер Висечки лагер Висечки лагер на полуосовина Внатрешен зглоб за полуосовина Гарнитура за преден мост/диференцијал Заптивки за автоматска менувачка кутија Заптивки за преден мост/диференцијал Игличест лагер за квачило Квачило сет Крстачи на кардан Кумплуг Мотоцикли и АТВ Лагер за диференцијал Лагер за карданско вратило Лагери за менувач Ламела Лост/полуга Манжетна за зглоб Надворешен зглоб за полуосовина Осигурач Пиксни за варијатор Мотоцикли и АТВ Полуосовини Потисна плоча Пружина за варијатор Мотоцикли и АТВ Пумпа за квачило Регулатор за квачило Ремонтен кит за пумпа за квачило Ремонтен кит за цилиндер за квачило Ремонтен сет за редуктор Ролни за варијатор Мотоцикли и АТВ Хидрауличен филтер за автоматски менувачки кутии Цилиндер за квачило Шипка за редуктор Штраф за карданско вратило

Брендови